Frukostmöte om automationslösningar i vården

Notis · 2016-10-31

Annika Kärnsund och Mattias Derneborg, innovationskoordinatorer från Landstinget Västmanland

Ett av Automation Regions ledord är ”branschöverskridande”. Tanken är att sprida bra exempel på nyttan av lösningar från andra branscher. Under frukostmötet den 11 oktober berättade Annika Kärnsund och Mattias Derneborg, innovationskoordinatorer från Landstinget Västmanland, hur innovationsslussen LTV Innovation kan skapa nya möjligheter och innovationer inom vården.

Bernt Henriksen, CoE Manager Production Improvements på Prevas, berättade hur lösningar från tillverkningsindustrin kan öka både säkerheten och effektiviteten på sjukhus. En studie som Bernt Henriksen nyligen genomfört på Nya Karolinska Solna (NKS) visade hur ett betydligt bättre flöde skapas med hjälp av lösningar från tillverkningsindustrin. För att beskriva lösningen för personalen på sjukhuset togs den nya miljön fram med hjälp av virtuell verklighet där lösningarna kunde undersökas.

– Det var mycket glädjande att ta del av de möjligheter som skapas tack vare att välbeprövad teknik som används med framgång inom andra branscher, nu också implementeras i större utsträckning inom svensk sjukvård, säger åhöraren Pär Börell, samordnare för styrkeområdet Välfärd och Hälsa.