Frukostmöte om effektivare företagsprocesser

Notis · 2013-12-19

Olika vägar till företagsutveckling lockade nästan 30 deltagare till vårt ”dubbla” frukostmöte hos Stockholm Business Region den 2 december. En gemensam nämnare denna morgon var hur industriföretag kan förbättra och effektivisera sina processer. Vi fick ta del av två exempel på arbetssätt som visar hur företag kan eliminera problem och tröghet inom organisationen och utveckla effektiv och konkurrenskraftig produktion, som långsiktigt får företaget att utvecklas och klara en allt hårdare global konkurrens.

Joakim Netz, som är forskare vid Mälardalens högskola, berättade om sin doktorsavhandling där han tittat på hur Ericsson, Saab och ABB lyckats möta ökade krav och säkra sin framtid genom att utveckla nya affärsområden. Han belyste också varför vissa företag klarar att förnya sig kontinuerligt medan andra släpar efter. Läs också artikeln om Joakims forskning i detta nyhetsbrev.

Björn Langbeck, från den nationella satsningen Produktionslyftet, gav goda exempel på hur hittills över 160 företag med hjälp av målinriktat Lean-arbete förbättrat egna styrkor och värderingar och utvecklat företagens egen inneboende förmåga att förbättra sin konkurrenskraft.