Frukostmöte om förändringsledning och mångfald

Notis · 2016-02-28

Dimitris Gioulekas vid Automation Regions frukostmöte den 2 februari

Den 2 februari genomförde Automation Region ett frukostmöte i Västerås med förändringsledning och mångfald på agendan. Dimitris Gioulekas, vd på medlemsföretaget Knightec, berättade hur Knightec i ett ömsesidigt utbyte med Rinkebyskolan inspirerar elever att närma sig teknik- och ingenjörsyrken.

– Det handlar inte om CSR-arbetet utan om att attrahera de bästa talangerna med den bästa potentialen för att kunna fortsätta utveckla ett attraktivt företag, förklarade Dimitris.

Den digitala utvecklingen och den föränderliga omvärlden kräver förändringsbenägna organisationer. Annika Andersson från medlemsföretaget Frontit gav tips som kan ge flyt i förändringsarbetet.

– Agila arbetssätt och traditionell projektledning behöver kombineras för att skapa värde. Nyttan med en viss förändring uppstår först när en individ, en grupp eller en organisation tar den till sig och implementerar den i den dagliga verksamheten, konstaterade Annika.

Ta del av dokumentationen från frukostmötet