Frukostmöte om ny kompetens den 2 december

Notis · 2014-12-18

Frukostmöte i Västerås den 2 december 2014

För att få ett gott arbetsklimat behövs utveckling, och inte bara av produkter och metoder. Även personalen behöver utvecklas, utmanas och få prova nya saker. Kompetensfrågan stod i fokus vid Automation Regions frukostmöte den 2 december.

Monica Oldenstedt är vd på Automation Regions medlemsföretag IndustriQompetens som arbetar med bemanning och utbildning. Företaget har tillsammans med Fabriksföreningen i Eskilstuna genomfört en undersökning av hur kompetensen och framtidstankarna ser ut hos personal på teknikföretag. Kunskaper inom områdena yrkessvenska, yrkesmatematik, allmän teknikkunskap och företagsspecifika kunskaper har kartlagts på 36 företag med totalt över 6 000 anställda.

Monica presenterade resultaten från undersökningen och konstaterade att det i framtiden kommer att krävas allt högre kunskapsnivåer och att det till stor del kommer att vara upp till företagen själva att ombesörja kompetensutveckling.

Forskningssamordnaren Malin Rosqvist och Hans Hansson, professor i datateknik vid Mälardalens högskola, presenterade PROMT, Professionell masterutbildning i programvaruteknik. Utbildningen är initierad och framtagen i samarbete Automation Region, ett antal lärosäten och flera svenska industriföretag. Utbildningen riktar sin till personer om är anställda inom mjukvaruområdet och är anpassad så att deltagaren ska kunna arbeta parallellt med studierna.

I en pilotomgång lanseras fyra kurser – ”Funktionssäker mjukvara”, ”Agile och Lean utveckling av mjukvaruintensiva produkter”, ”Programvarutest” samt en projektkurs. Pilotomgången genomförs under hösten och sedan startar de första skarpa kurserna i januari 2015. Om initiativet sedan faller väl ut och får fortsatt finansiering så kommer ytterligare sex till sju kurser lanseras.

Mer information om PROMPT: www.promptedu.se