Frukostmöte om IT-säkerhet

Notis · 2016-01-29

Frukostmöte om IT-säkerhet

Den 19 januari hölls årets första frukostmöte hos Automation Region. Ämnet var IT-säkerhet, något som är högst aktuellt när traditionell automation ska knytas samman med digitala system. Erik Johansson på Westermo Research & Development AB inledde med beskrivning av hotbilden och redogjorde sedan för hur skyddsnivån kan ökas och hur det är möjligt att upptäcka intrång.

– Hotet är reellt, en undersökning av 14 svenska företag visade att 10 av dem hade blivit bestulna på digitala tillgångar utan att veta om det. Ny teknik gör det möjligt att analysera data och synliggöra avvikande händelser, förklarade Erik.

Erik Halvordsson och Davor Toncic från HMS Industrial Networks gick på djupet kring säkerheten i framtidens industrisystem. Nya system och nya kombinationer i systemanvändningen kräver ett nytt säkerhetstänk. Erik och Davor presenterade sin syn på smarta fabriker och vad som krävs för att bygga säkra och funktionella lösningar. Sammantaget handlar det om kunskap och insikt i hur digitalt material ska hanteras – smarta fabriker kräver smart personal.

Läs den tidigare artikeln om Erik Johanssons syn på IT-säkerhet