Frukostmöte om smartare energianvändning

Notis · 2013-12-19

Den 3 december hölls årets sista frukostmöte hos Automation Region, ett kombinerat möte med både föredrag och workshop. Jonas Tannerstad, chef på El & Automation hos Örebrobostäder, höll en inspirationsföreläsning om den kreativa jakten på idéer för smartare energianvändning. Efter föredraget hölls en workshop under ledning av Cecilia Hyrén från MaxMe AB och Olle Dierks från Munktell Science Park. Drygt 25 deltagare deltog på frukostmötet.

Det finns mängder av möjliga framtida lösningar som kan få stor påverkan på ekonomi, miljö och människa. När det gäller energismarthet i boendemiljö så finns det utrymme för produkter och tjänster som kan handla om allt från energiproduktion, energivisualisering och beteendefrågor till effektivisering. Ur ett automationsperspektiv så finns det mängder av möjligheter till att skapa nya affärer som också kan göra stor nytta.

Frukostmötet inleddes med en inspirationsföreläsning av Jonas Tannerstad. Jonas lovade att äta upp sin hatt om han inte skulle lyckas sänka Örebrobostäders elenergiförbrukning med 25 procent fram till 2015. Han behöver dock inte äta upp hatten – de nådde det uttalade målet redan i maj i år! Under frukostmötet talade Jonas om hur en stor del av att detta realiserats genom en kombination teknik, organisation och beteende och att samma metodik kan användas för att göra stora besparingar på vår värmeförbrukning.

Under workshopen som leddes av processledare Cecilia Hyrén fick deltagarna vara med om att ta fram idéer kring framtidens energismarta boende. Syftet var bland annat att hitta ingångar till möjliga affärer för de som var med. Efter frukostmötet skickade Jonas Tannerstad en hälsning till Automation Region: ”Tack för att jag fick delta på ert frukostseminarium. När jag insåg vidden av den samlade kompetensen som var där, blev man imponerad. Det gav insikt i vilken stor potential det finns i det faktum att industriell automationskunskap kan göra hela skillnaden inom fastighetsbranschen. Tanken svindlar.”

Definitivt något som Automation Region tar fasta på och kommer att arbeta vidare med! Både inspirationsföreläsningen och workshopen är en del i Mälardalen Open, en öppen innovationstävling initierad av Automation Region i samverkan med Munktell Science Park. De grundläggande frågeställningarna är framtagna i samarbete med ABB, Bombardier och Schneider Electric – organisationer med stor kompetens inom energifrågor och innovation och som kommer att finnas delaktiga i processen framåt. Läs mer om Mälardalen Open här