Frukostmöten med innovation på agendan

Notis · 2015-02-25

Frukostmöte om innovation på expectrum i Västerås

Under februari genomförde Automation Region frukostmöten om innovation i både Västerås och Stockholm. Jennie Schaeffer, forskare inom innovation och design på Mälardalens högskola, presenterade projektet Innowatch som mäter organisationers innovationsklimat.

Pilotprojektet är nu inne i sitt slutskede och ett av de deltagande företagen är ABB FACTS. Daniel Gustavsson, chef för applikationsutveckling på ABB FACTS, berättade om deras resa mot ett mer innovationsfrämjande arbetssätt. De jobbar med att förbättra sina arbetsmetoder och vill etablera nya tankesätt hos medarbetarna.

Jennie Schaeffer har i sin forskning undersökt framgångsfaktorer för att förbättra innovationsklimatet. Många går in i stora, radikala förändringar där det ska hända mycket på kort tid. De företag som lyckas kombinera radikala förändringar med flera mindre förändringar och förbättringar har dock de bästa förutsättningarna att forma ett bra innovationsklimat.

Skärmbild från verktyget Innowatch
Det webbaserade verktyget ger feedback på veckovisa mätningar i form av tolkning av resultatet och konkreta tips på förbättring. Tekniken bakom verktyget har utvecklats av Stefan Cedergren på SICS i Västerås.

Intresset för verktyget Innowatch är stort och just nu förbereds en bredare lansering. Följ utvecklingen på Automation Regions hemsida.

Läs mer om Innowatch i artikel från 2014-09-30