Frukostmöten om standardisering med EPLAN

Notis · 2015-03-29

Frukostmöte med EPLAN

Under mars genomfördes frukostmöten i både Västerås och Stockholm kring hur elkonstruktion kan effektiviseras med hjälp av standardisering. EPLAN Software & Service AB ansvarade för innehållet och de visade bland annat hur standarder kan korta ledtider, minska produktionskostnaderna och stärka kvalitén.

Ronnie Blömeke och Fredrik Wåhlstrand på EPLAN stod för presentationerna i Västerås den 3 mars. I Stockholm den 10 mars fick Ronnie hjälp av Leif Thalberg, vd på AB B.O. Park, som presenterade kundexempel och återkoppling från användare.

Frukostmötena var uppskattade och ledde till diskussioner och samtal, flera av deltagarna dröjde sig också kvar efter mötena för att få mer information och knyta kontakter.

Ta del av presentationerna