Frukostmöten om symboler och visualisering

Notis · 2016-04-29

Nicklas Johansson, forskare på Interactive Institute

Automation Regions frukostmöten i Västerås och Stockholm handlade om metoder för att förbättra kommunikation och medvetenhet. Johan Lundell, vd på medlemsföretaget Nodd, och Nicklas Johansson, forskare på Interactive Institute, medverkade.

Johan Lundell på Nodd berättade om sin innovativa metod kring symboler och symbolsystem för förbättrad kommunikation. På samma sätt som med ritningar, kartor och noter skapas nya, specifika språk som är lätta att förstå och minskar risken för missförstånd. Symbolspråk kan avhjälpa många problem uppstår i kommunikation. En ritning ger till exempel snabbt en helhetsbild av en byggnad och en pianist kan läsa hur ett musikstycke ska spelas i noterna, utan att tidigare ha hört stycket.

Interactive Institute arbetar med visualisering av flöden för att öka medvetenheten hos teknikanvändare och konsumenter. Nicklas Johansson, forskare på Interactive Institute, berättade om flera pågående forsknings- och innovationsprojekt kring visualisering. I första hand arbetar institutet med förstudier och uppdrag i prototypstadiet. Forskningen är en viktig del i varje projekt och de samarbetar gärna med forskare på andra institut, universitet och högskolor.