Frukostmötet presenteras av …

Notis · 2016-01-29

Frukostexpo

Antalet deltagare på våra frukostmöten ökar stadigt vilket gläder oss och ger ett kvitto på hög kvalitet och intressanta ämnen. Vi vill nu ytterligare öka medlemmarnas involvering och lanserar konceptet frukostexpo i anslutning till våra frukostmöten. Vid frukostmötet den 8 mars genomför vi en testomgång där några av våra medlemsföretag får exponera sin verksamhet i samband med frukostserveringen och efterminglet. Blir utfallet gott så kommer möjligheten ges till alla medlemsorganisationer framöver.

Att ställa ut vid ett frukostexpo kommer att kosta 1 000 kronor exklusive moms för medlemmar i Automation Region. Utställarna får ett ståbord med plats för två rolluper och deras logotyper visas i frukostmötets introduktion.

För mer information kontakta Anna Sandberg på telefon 021-15 17 67 eller via e-post anna.sandberg@automationregion.com.