Frukostseminarium om samband mellan kravhantering och test

Notis · 2013-06-26

Den 3 september arrangeras ett frukostseminarium i samarbete med ARKEN som tar upp vikten av kravhantering och test, tar upp samband mellan kravhantering och test och ger konkreta tips om hur du kan jobba mer effektivt. Du får även tips om kursutbud med både certifieringar och icke-certifieringskurser. Seminariet riktar sig till alla som har en roll i krav- eller testarbetet, samt de roller som blir påverkade av dessa områden. Principerna är generella och kan appliceras i alla utvecklingssammanhang, oavsett hur mycket det handlar om ren IT-utveckling. Sista anmälningsdag är den 20 augusti och platsen är Automation Center i Västerås. Mer information har gustaf.svensson@cornerstone.se, 070-449 64 68.