Full fart på ERFA-träff

Notis · 2017-04-28

Automation Regions processledare Karolina Winbo provar vindtunneln på Sport Tech Research Centre. I bakgrunden skymtar Robotdalens biträdande chef Åsa Nordin.

I början av april träffades alla 16 VINNVÄXT-initiativen i Östersund där Peak Innovation var värd. Peak Innovation fokuserar på sport, turism och friluftsliv och en av flera framtida utmaningar – eller möjligheter – är att säkra tillgången till snö. Ett antal testmiljöer besöktes varav en var vindtunneln på Sport Tech Research Centre.

Sports Tech Research Centre är ett tvärvetenskapligt forskningscenter med fokus på tillämpningar inom sportteknologi och produktutveckling. Forskningen bedrivs i samarbete med ett brett spektrum av olika branscher, från sjukhus och ledande outdoor-företag till internationella företag inom verkstadssektorn.

Läs mer på Peak Innovations hemsida