Gamification – ett lyft för svensk industri

Notis · 2017-01-31

Susanne Timsjö

Vid Automation Regions frukostmöte i Västerås den 10 januari föreläste PiiA:s programchef Susanne Timsjö om Gamification. En process där speltänk och spelattribut används för att skapa engagemang. Begreppet har under det senaste året väckt ett stort intresse hos industrin.

– Det handlar om att identifiera mänskliga grundmotivationer med hjälp av tänket från spelvärlden, där designen är till för att fånga oss, berättar Susanne Timsjö. Det vill vi använda för att designa meningsfulla system och produkter.

Den vanligaste definitionen av engelska Gameification, eller svenska spelifiering, är användandet av spelmekanismer, byggstenar från dataspelsvärlden, inom verksamheter som traditionellt inte hör ihop med spelande – exempelvis processindustri. Det är ett sätt att öka användarens engagemang och motivation, påpekar Susanne Timsjö.

– Istället för att lägga ner energi och tid på dataspel så kan vi jobba med verkliga världsproblem.

Dessutom, menar hon, är vi världsledande inom processindustrin och det gäller att bibehålla konkurrenskraften.

Tre faktorer krävs för ett bra spel; direkt återkoppling, frihet och utrymme för att samarbeta. Dessutom ska det kännas tillräckligt utmanande och kunna anpassas till användarens kompetensnivå och erfarenhet.

Olika mekanismer som används är bland annat märken, topplistor, tävlingsmoment och team-utmaningar vilka kan leda till belöningar av olika slag.

Önskar ni en workshop i ämnet? Anmäl intresse till Susanne, susanne.timsjo@sip-piia.se.