Ge din verksamhet en digital boost med Innovationslots

Notis · 2018-12-18

Medverkande vid Automation Regions seminarium om Innovationslots den 11 december. Från vänster Ganesh Chandramouli, Bombardier Transportation, Daniella Magnusson och Cecilia Hyrén, RISE SICS Västerås, samt Lars Gustafsson, Vinnova.

Många företag bär på idéer som aldrig blir förverkligade. Tid, pengar, ork och en upplevd distans till akademi och forskningsanslag kan vara orsakerna. Projektet Innovationslots erbjuder experthjälp i arbetet med att forma en handlingsplan för utveckling. Deltagande företag får möjlighet att lära känna forskningsmiljöer och testbäddar. De får också en introduktion till statliga finansiärer och de möjligheter som finns.

Innovationslots är inne på sin andra omgång och tidigare deltagare har upplevt en stor nytta av att delta.

– Genom vår medverkan i pilotförsöket fick vi kunskap och energi att utveckla vår strategi för externa forskningssamarbeten och bygga samverkan med nya partner, säger Ganesh Chandramouli, Product Manager på Bombardier Transportation. Vi har fått nya kanaler till regionala, nationella och internationella ekosystem för innovation. Projektet har hjälpt oss att skapa samfinansierade FoU-projekt med konkreta resultat.

Innovationslots vänder sig i första hand till industriföretag och företag inom välfärd och hälsa. Bakom initiativet finns Västmanlands styrkeområden genom organisationerna Automation Region, Energy Competence Center, Järnvägsklustret samt Välfärd och hälsa. Initiativet koordineras av RISE SICS Västerås.

För mer information, kontakta Cecilia Hyrén, RISE SICS Västerås, cecilia.hyren@ri.se, 073-021 61 82.

Vill ni delta i Innovationslots? Anmälan senast den 18 januari