Ge dina framtida medarbetare den kompetens företaget behöver

Notis · 2013-12-19

Svensk industri närmar sig ett generationsskifte. Till 2025 kommer 38 procent av de som idag jobbar inom industrin i Sverige att ha gått i pension. Det innebär att flera års erfarenhet och kompetens försvinner från företagen. Efterfrågan på arbetskraft och kompetens inom området kommer att växa. Teknikcollege Mälardalen ger företagen inom Automation Region möjligheten att forma sina framtida anställda.

Svenska teknik- och industriföretag har stor betydelse för vår samhällsekonomi och hög teknisk kompetens är avgörande för svensk tillväxt. Företagen behöver skickliga medarbetare med kvalificerad utbildning för att kunna möta konkurrens från andra företag och andra länder. För att öka antalet sökande till teknikutbildningar på gymnasial och eftergymnasial nivå har Industrirådet utvecklat Teknikcollege.

Inom Teknikcollege samverkar kommuner, utbildningsanordnare och företag i hela Sverige för att öka attraktionskraften och kvaliteten på tekniskt inriktade utbildningar. Det ger en kvalitetssäkring som alla vinner på och de medverkande skolorna genomgår en certifieringsprocess för att få kvalitetsstämpeln Teknikcollege.

Nu har medlemsföretagen i Automation Region möjligheten att forma sina framtida medarbetare. Genom att delta i Teknikcollege Mälardalens programråd för Automationsinriktningen på gymnasiet, kommer företagen att kunna påverka utbildningens innehåll och upplägg. I programrådet tittar man på de kurser eleverna läser, man går igenom skolornas maskinparker för att se att de håller måttet och man samverkar för att hitta lämpliga praktikplatser för eleverna. Syftet med programrådet är att företagen ska få en närmare koppling till de utbildningar man har intresse av. För mer information kontakta Ida-Maria Rydberg på malardalen@teknikcollege.se eller se rekryteringsfilmen riktad till elever som är intresserade av att söka sig till automationsinriktningen här