Genvägen till utveckling och bättre lönsamhet i företag

Ledare · 2017-02-28

Mikael Joki

Att samverka i forsknings- och innovationsprojekt möjliggör för oss som mindre företag att tillsammans med akademi och andra företag formulera utmaningar. Att genomföra FoI-projekt och ta del av resultat bidrar till det egna företagets utveckling över tid. Signalen utåt är att företaget har en tydlig strategi och satsar långsiktigt.

Kärnan i vår verksamhet är inbyggda system och vi brinner för produktutveckling och produktion av elektronikprodukter. Utvecklingen gör vi tillsammans med våra partnerföretag. Ibland gör vi bara utvecklingen av en produkt tillsammans, men ofta blir vi även leverantörer till kundens produktion.

Bland våra kunder finns biltillverkaren Koeningsegg och Volvo. Som produktutvecklare är det viktigt att tidigt i utvecklingsfasen försäkra sig om att tillverkningen blir kostnadseffektiv. Med en produktionsanpassad konstruktion kan produktion ske i Sverige.

Men det gäller att erbjuda något mer än bara lägsta kostnad när man som vi konkurrerar på en global marknad. Innovation och konkurrenskraftig produktion har blivit ett naturligt förhållningssätt i vardagen. Vi har genom deltagande i FoI-projekt satt företaget på kartan och är idag ett företag som tillsammans med vårt nätverk har kapacitet för att möta krävande företag med ambitioner.

Vi är ett litet företag som blir starka tillsammans med våra partner. Vi har ett nära samarbete med Westermo när det gäller produktionsteknik, med ett tyskt företag när det gäller produktutveckling samt med närliggande mekanik- och plastföretag. För kompetensutveckling nätverkar vi inom klusterorganisationer som MITC och Automation Region samt med närliggande högskolor,  universitet och forskningsinstitut. Vi genomförde det nationella programmet “Produktionslyftet” 2008.

Ett exempel på en kommersiell produkt som startade ur ett examensarbete är en induktionsvärmare för att rikta krockskadade bilar som nu säljs på den globala marknaden. En spin-off från denna produkt är en induktionslist, den används för att fästa upp gipsskivor mot stålreglar som innerväggar vid husbyggen. Att fästa en gipsskiva med vår teknik tar en minut, vilket snabbar upp arbetet och kortar byggtiden.

För oss är det en fråga om överlevnad att jobba med ett starkt nätverk, internt måste samverkan säljas in och målstyrda processer skapas. En viktig förutsättning att lyckas med detta är en engagerad ledning som aktivt deltar i arbetet.

Så undersöker du möjligheterna med FoI-samverkan:

  • Analysera din egen verksamhet och formulera dess framtida utmaningar.
  • Kontakta närmaste lärosäte som bedriver forskning relaterad till er verksamhet.
  • Kontakta programkontoret på något av de strategiska innovationsprogrammen.
  • Kontakta en handläggare på Vinnova för information om FoI-samverkan.

Mikael Joki
Vd, Eskilstuna ElektronikPartner AB, EEPAB