Givande information kring Lean och automation

Notis · 2010-11-30

Den 25 november genomförde Automation Academy ett Lean-seminarium, ett samarbete mellan Automation Region och Produktionslyftet, i Västerås. Närmare 40 personer medverkade när arrangörsrepresentanterna Helena Jerregård från Automation Region och Magnus Wiktorsson från Produktionslyftet hälsade deltagarna välkomna. Inledde gjorde Hans Reich från Produktionslyftet och Chalmers Professional Education, som berättade om varför en satsning på Lean är viktig för svensk industri.

Hans fortsatte sedan att förklara vad Lean står för, var det historiskt kommer ifrån och de möjligheter som Produktionslyftet kan erbjuda företagen. Mikael Joki, vd för Produktionslyftsföretaget Eskilstuna Elektronikpartner, berättade om deras Lean-resa och svarade på flera intressanta frågor från åhörarna. Därefter tog professor Mats Jackson vid och beskrev Mälardalens högskolas arbete inom Lean och automation i samarbete med näringslivet. Ytterligare exempel på nyttan av automation gav sedan Daniel Gåsvaer, Swerea IVFs industridoktorand vid MDH som berättade om automation inom sjukhuslogistik, och forskningsassistent Thomas Kokko vid MDH, som beskrev automation vid SKBs slutförvar av använt kärnbränsle. Efter en avslutande diskussion med deltagande föreläsare under ledning av forskningsassistent Erik Hellström och doktorand Niklas Friedler, sammanfattades eftermiddagen både som inspirerande och intressant inom såväl Lean som automation! Bilden visar Mikael Joki till vänster bredvid Mats Jackson.