Givande samverkan mellan akademi och näringsliv

Notis · 2017-01-31

Mdh-professorerna Maria Lindén och Mats Björkman forskar på tillämpning av olika typer av givare för mätning av fysiologiska parametrar. Systemen de arbetar med utvecklas för att vara bärbar och kan innehålla till exempel artificiell intelligens och trådlös kommunikation för att möjliggöra fri rörlighet. Den 19 januari träffade några av Automation Regions projektledare Mats och Maria.

Mats Björkman och Maria Lindén, MDH, mötte Automation Regions projektledare Lars Krantz, Karin Wiik och Gunnar Iggendal.

Maria och Mats är intresserade av mer samverkan med Automation Region - och vi med dem. Vi kommer att ”knyta ihop” dem med några av våra medlemmar och partner som har produkter och tjänster som passar deras forskning. Till exempel Flir som tillverkar värmekameror och Termisk Systemteknik som gör applikationsmjukvaror till värmekameror. Vi samverkar med IT- och telekomföretagen och vårdföretagarna i olika projekt som handlar om hur automation från industrin kan användas i vården med mera.

Maria och Mats har startat en företagsforskarskola och vill därför gärna komma i kontakt med fler industridoktorander. Den nya företagsforskarskolan heter ITS ESS-H, har plats för femton doktorander och är starkt kopplad till högskolans forskning inom området inbyggda sensorsystem för hälsa.

Ett intressant möte som säkert kommer att leda till fler möten och givande samverkan mellan akademi och näringsliv.