Glimtar från Hannover

Artikel · 2019-04-30

I början av april medverkade Automation Region för första gången på Hannovermässan, där vi tillsammans med Svenska Mässan och tio utställande företag ansvarade för en svensk automationspaviljong. Sverige uppmärksammades internationellt som en industri- och innovationsnation och automationspaviljongen utgjorde en samlingspunkt för svenska företag, organisationer och myndigheter.

Automation Region och Svenska Mässan ansvarade tillsammans med tio utställande företag för den svenska automationspaviljongen.

För Automation Region var åtagandet på Hannovermässan en viktig pusselbit i den pågående internationaliseringen av verksamheten.

– Vi för samtal med flera tyska kluster kring aktiviteter som involverar företagen i vår region, säger Catarina Berglund, processledare på Automation Region. På nationell nivå pågår också en diskussion om hur vi kommunicerar våra svenska styrkeområden. Här är syftet att attrahera talanger och nya företag till Sverige.

Tillsammans med Svenska Mässan har Automation Region även utvecklat relationerna med Deutche Messe och Hannover Messe. Ett konkret exempel är att den tyska mässan kommer medverka med en egen paviljong när Scanautomatic och Processteknik genomförs nästa gång, hösten 2020.

– Det här var inte bara en trevlig vecka i Tyskland, säger Catarina Berglund. Vårt engagemang utgör starten på ett långsiktigt samarbete där vi tillsammans med våra företag fortsätter att utveckla relationerna med den tyska marknaden.

160 svenska företag på plats

Sammanlagt medverkade 160 svenska företag som utställare på Hannovermässan och tio av dem ställde ut i den svenska automationspaviljongen. Ett av dessa företag var Ekkono, som utvecklar mjukvara för edge machine learning – insamling och analys av data direkt på de uppkopplad enheterna i ett IoT-nätverk.

– Det har gett oss jättemycket draghjälp att få vara med i ett större sammanhang, säger Linn Sidahl, affärsutvecklare på Ekkono. Vi tar med oss många bra kontakter som förhoppningsvis kommer att leda till konkreta affärer framöver.

Invigning där värdnationen tog plats

Hannovermässan invigdes den 31 mars på Hannover Congress Center med tal från bland andra Tysklands förbundskansler Angela Merkel och Sveriges statsminister Stefan Löfven. Sverige som värdnation tog plats med sång från Loreen, robotdans med Benke Rydman med mera.

Och så några foton ...

Flera internationella delegationer besökte automationspaviljongen, här samtal med GIBC, German Indian business center.
"Vi måste fokusera på konkreta samarbeten och själva görandet i den digitala transformationen." Catarina Berglund och Peter Scott inledde passet "Together in a digital world, towards future IndTech solutions" i nationella paviljongen på Hannovermässan.
Tre företag från automationspaviljongen beskrev hur det svenska innovationsklimatet och traditionen av samarbete skapar möjligheter att nå stora kunder på en global marknad. Pär Bergsten från H&D Wireless, Peter Lindkvist från LumenRadio samt Anders Hanberg från Westermo.
Besök i automationspaviljongen av bland andra Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, Johan Söderström, vd ABB Sverige, Paul Pettersson, rektor på Mälardalens högskola, samt Eva Lilja, näringslivsdirektör på Västerås stad.
Anders Tingström, vd på Colmeo, som demonstrerade konceptet "Eye at production".
Invest Stockholm gästade automationspaviljongen med ett uppskattat kunskapstest om Sverige, Stockholm och svenskt företagande.
Framtidens ingenjörer visade intresse för Stylaeros sensorsystem som är baserat på förändringar i det statiska magnetfältet.
Mikel Ayani, vd på Simumatik, demonstrerade företagets öppna mjukvara för digitala tvillingar.