Goda Vinnväxt-exempel vid Reglabs årskonferens

Notis · 2019-03-28

Micke Jonsson, processledare på Peak Innovation, och Catarina Berglund, processledare på Automation Region, medverkade som talare vid Reglabs årskonferens den 27 mars på Aros Congress Center i Västerås. Tillsammans presenterade de Vinnväxt-miljöernas funktion och samverkan genom iHubs Sweden, där de båda ingår i styrgruppen.

– Temat på årets konferens var mash-up, det vill säga korsbefruktning för att möta samhällets utmaningar, säger Catarina Berglund. Det är precis det som vi vill åstadkomma med iHubs Sweden, att bygga upp en plattform där olika kompetenser och fokusområden möts för att skapa systeminnovation.

Reglab är ett forum förlärande om regional utveckling. Vid årskonferensen samlas regioner, myndigheter, forskare och andra aktörer för att sprida inspiration och motivation kring projekt och samverkan.

– I vår presentation lyfte vi konkreta exempel på hur innovationer kan uppstå och utvecklas när olika kompetensområden möts, säger Micke Jonsson. Bland annat ett utvecklingsprojekt där vi på Peak Innovation i Östersund tillsammans med Smart Textiles i Borås har undersökt hur smarta textilier kan användas för snölagring i Bruksvallarna.

Läs mer: