Grön omställning i samarbete med amerikanska techbolag

Notis · 2022-06-24

Tillsammans med PiiA och GTI (Green Transition Initiative) har Automation Region startat programmet IndTech GTI Program. Syftet är att påskynda den gröna omställningen inom den svenska industrin i samarbete med techbolag i Silicon Valley. Under hösten genomförs en serie samtal med utvalda aktörer i Sverige och USA för att identifiera lämpliga strategier och arbetssätt.

Green Transition Initiative är ett gemensamt initiativ av Business Sweden, Energimyndigheten, Vinnova och Sveriges ambassad i Washington.

Vill du veta mer om IndTech GTI Program? Kontakta Catarina Berglund på Automation Region eller Pontus Westrin på Vinnova.