Hälsning från Innovationsgruppen

Notis · 2014-03-31

Innovationsgruppen startade sitt arbete för drygt ett år sedan med målet är att öka kunskapen om innovation på bred front men också att stötta medlemsföretag i processen att arbeta mer innovativt i sin organisation. För att informera om Innovationsgruppens arbete bjuder vi in alla medlemmar i Automation Region att delta vid nästkommande möte, den 25 april kl 14-16. Mer information kommer!

Under året som gått har gruppen genomfört ett seminarium om hur innovation kan visa vägen till nya marknader och även initierat en Open Innovation-tävling som genererade 200 förslag på hur vi kan bli mer energieffektiva. Detta koncept har visat sig vara framgångsrikt och vi växlar nu upp genom att delta i Smart Living Challenge. I samarbete med forskare vid Mälardalens högskola och Sics utvecklas även ett mätverktyg för att bedöma och öka den innovativa förmågan i en organisation. Mer information om detta spännande initiativ kommer längre fram.

Från och med i år tar Anders Aabakken, teknisk chef på ABB Facts, över ordförandeskapet. Vi tackar Tomas Lagerberg för hans engagemang!

Mer information om Innovationsgruppen