Handslag för kompetens och arbete

Notis · 2013-01-31

  Rework Västerås är ett koncept där såväl ungdomar och ansvariga från offentlig och ideell sektor som ledare från lokala och multinationella företag samlas för erfarenhetsutbyte och för att enas kring utmaningar och möjligheter. Under 2012 har cirka 150 personer deltagit i processen att lägga grunden för verksamheten. Nästa mål är att skapa en ny, gemensam agenda för riktade kort- och långsiktiga insatser för att stärka kompetensförsörjningen och bekämpa ungdomsarbetslösheten. Den 21-22 februari bjuds du på intressanta föreläsningar, workshops och uppträdanden. Mer information hittar du på www.reworkvasteras.se.