Har du koll på RPA?

Artikel · 2018-09-28

Robot Process Automation (RPA) innebär automatisering och effektivisering av repetitiva, administrativa moment. Monotona arbetsuppgifter tråkar ut personalen, de tar tid att utföra och mänskliga fel kan smyga sig in. Automation Regions frukostmöten i september gick under parollen: Anställ en robot och frigör tid för värdeskapande uppgifter!

Den 6 september genomfördes frukostmötet i Västerås med hela 110 deltagare på plats – uppenbarligen är RPA något som många funderar på just nu.

Robotar gör inte fel

Ketti Dahlström, Practice Lead på Automation Regions medlemsföretag Acando, inledde och berättade att 40 procent av alla nordiska storbolag har påbörjat implementeringen av RPA. Robotarna tar hand om repetitiva arbetsuppgifter och en av flera fördelar är att automatisering minimerar fel.

– En robot gör inte fel om vi inte har instruerat den att göra fel, förklarade Ketti Dahlström. Det första steget är att inventera vilka processer som kan robotiseras. Det kan till exempel handla om bokföring, fakturering och offertframtagningar.

Morgonens andra talare var Stina Gustavsson, Channel and Alliance Director Nordics på företaget UiPath. Hon visade exempel på hur RPA kan ge såväl finansiella som kvalitativa värden i en organisation.

– Betrakta roboten som en digital medarbetare, även om den kanske inte är så rolig att prata med, resonerade Stina Gustavsson. Den kan ta över delar av en process eller underlätta ditt arbete på annat sätt.

Hon betonade också att machine learning är ett område som utvecklas snabbt. Medan dagens robotar i stort sett enbart följer instruktioner så kommer framtidens digitala medhjälpare lära av sina egna misstag.

Vid frukostmötet medverkade även Samia Talbiq från startup-företaget Spetsmatematik. Med hjälp av matematik arbetar hon för att förbättra innovationskulturen i företag.

Utmaningar vändes till en RPA-möjlighet

En organisation som har kommit långt är Riksbyggen. Maud Henriksson, chef på Riksbyggens servicecenter inom RPA och Masterdata, och Joakim Wiljebrand, chef på Riksbyggens servicecenter inom Bostadsadministration, presenterade företagets ”RPA-resa” som startade under 2017.

– Vi upplevde många utmaningar inom våra servicecenter, bland annat hög belastning och ett stort antal manuella processer, berättade Maud Henriksson. Det fanns en önskan om att avlasta våra medarbetare och samtidigt eliminera fel i ärendehanteringen.

Riksbyggen driftsatte inledningsvis två RPA-processer. Testerna föll väl ut – idag finns tolv fungerande processer och fler är på gång.

– Det är också viktigt att inte missa det mänskliga perspektivet, avslutade Joakim Wiljebrand. Det kan uppstå en oro för att arbetstillfällen försvinner när robotar introduceras i verksamheten. Arbeta transparent och inkludera personalen i förändringsarbetet, det kommer att ge bäst slutresultat!

Riksbyggens bästa tips för organisationer som vill starta RPA-resan:

  • Definiera ert syfte med RPA
  • Ta hjälp utifrån
  • Tänk till på utvecklingsgruppens sammansättning – inkludera personalen
  • Börja med enkla, stabila processer
  • Planera er förvaltning

Hur går dina tankar? Automation Region planerar en fördjupande uppföljning kring RPA och vi tar tacksamt emot önskemål på vad som vi bör titta närmare på inom detta område. Välkommen att kontakta oss!