Här har du genvägen till nya tekniklösningar med industrin i fokus

Ledare · Linda Krondahl, CEO, THINGS · 2017-03-29

Linda Krondahl

Att ta fram hårdvara är svårt och komplext. Det tar längre tid, kräver mer pengar, kontakter och erfarenhet än man tror. Tillsammans med rätt aktörer går det mycket snabbare. Därför behövs THINGS.

THINGS® är en hårdvaruhub på KTH Campus, down-town Stockholm. För den som är intresserad av hårdvarurelaterade lösningar är det en plats att hålla ett öga på och kanske besöka när ni har vägarna förbi Stockholm.

Hos oss finns idag hela 37 utvalda nystartade medlemsföretag med globala ambitioner och där hårdvara är en viktig del av lösningen, och 23 Alumni-medlemmar har redan flyttat vidare. Medlemmarna arbetar i områden som sakernas Internet (Internet of Things, IoT), medicinteknik, 3D-scanning/-printing och automation/robotik osv.

Som THINGS-medlem får du tillgång till maskiner för att bygga dina första prototyper, både i vår egen verkstad och genom ett samarbete med KTHs prototyplabb, vilket ger tillgång till en fantastisk maskinpark som vi varken skulle ha plats eller råd att ha själva.

Det är otroligt viktigt att små och stora bolag möts för att Sverige ska kunna ligga i teknikens framkant. Samarbetet mellan startups och storbolag gör att de små kan springa snabbare, och storbolagen kan bli mer innovativa genom att bygga på småbolagens spetsteknik. Affärsmöjligheter inom nya områden skapas, och det är ofta inte de stora företagens egna utvecklingsavdelningar som är först på bollen.

Ett bra sätt för storbolag att snabbt utvärdera en idé är att hitta ett litet bolag med en möjlig teknisk lösning, och avsätta pengar för att låta dem ta fram en prototyp. Det blir både billigare och snabbare än bygga upp en egen organisation med egna resurser, en egen verkstad med mera. För att inte de små bolagen ska utnyttjas av storbolagen är det viktigt att de får betalt för sitt arbete, annars måste småbolagen gå vidare och fokusera på de kunder som ser ett värde i lösningen – och är beredda att betala för den.

Problemet idag är att de små och stora bolagen har svårt att hitta varandra. Vi har idag ett antal fantastiska industribolag som partners; ABB, AssaAbloy, NCC och Husqvarna för att ta några exempel. Vi sammanför dem löpande med utvalda startups som kan bidra med lösningar till deras behov och framtida utmaningar.

Däremot har vi fram tills nu inte arbetat de mellanstora bolagen, där vi vet att det också finns ett stort behov och intresse för nya lösningar. Här har vi stora förhoppningar på vårt samarbete med Automation Region. AR har en stor räckvidd i spannet medelstora företag och storbolag. Vi kompletterar varandras nätverk!

THINGS driver tillsammans med LEAD och STING ett VINNOVA-finansierat projekt, IgniteSweden, där vi testar olika sätt att sammanföra stora och små bolag i syfte att skapa samarbeten och på sikt affärer. Vi har satt ett mål på tio samarbeten under 2017, och vår kick-off i februari har redan resulterat i minst två samarbeten.

Framtiden handlar om att hitta storbolagens utmaningar, vad behöver de för att ligga i framkant? Hur gör vi för att koppla ihop små och stora bolag så att utmaningarna kan lösas effektivt?

På THINGS samlas nya tekniklösningar med industrin i fokus. Vi välkomnar därför Automation Regions medlemmar till oss för att hitta lösningar på sina utmaningar.

Linda Krondahl
CEO, THINGS