Heldagsseminarium om e-mobility i Haag

Notis · 2014-05-13

Business Sweden i Nederländerna bjuder in intresserade företag till ett heldagsseminarium om e-mobility, den 24 juni i Haag. Förmiddagen består av paneldebatt kring policyfrågor och under eftermiddagen presenteras lösningar med fokus på de deltagande företagen. Syftet är att skapa en möjlighet för beslutsfattare för policys att utbyta kunskap och etablera samarbeten, och för svenska och holländska företag att kunna påverka besluten och möta potentiella affärspartner. Medverkar gör bland andra Erik Brandsma, generaldirektör för Energimyndigheten.

Pdf med mer information