Helena blir biträdande lektor i innovationsledning

Notis · 2023-02-03

Helena Blackbright och Stefan Hollertz på varsin motorcykel i en spelhall.
Helena Blackbright och Stefan Hollertz kör motorcykel i Lisebergs spelhall under vår kvällsaktivitet i samband med Scanautomatic-mässan 2022.

Helena Blackbright har fått en ny tjänst som biträdande lektor i Innovationsledning på Mälardalens universitet. Hon har redan börjat på sin nya tjänst men kommer fortsätta samarbeta med Automation Region.

–Jag kommer fortfarande vara en kontaktväg för Automation Region för att nå forskare och vice versa. Samarbete är viktigt för att vi ska lyckas i våra ansatser att nå hög kvalitet på vår forskning, säger Helena Blackbright.

Hon kommer att dela sin tjänst mellan undervisning och forskning. Inledningsvis kommer hon bland annat att arbeta med den data som samlades in i projektet Crossroads där målet var att identifiera värdeskapande AI-relaterade projekt, potentiella områden för ökat stöd och nya områden för forskning inom AI.

Hon kommer också fortsätta sitt engagemang i initiativet AddAI som undersöker vad som kommer att hända när AI appliceras inom allt fler områden och hur människan reagerar och tar emot det. 2019 genomförde AddAI undersökningen ”AI och människan” tillsammans med Novus och nu ligger initiativet i startgroparna för en uppföljning.

Vi tackar Helena för hennes fantastiska arbete och engagemang i Automation Region och önskar henne all lycka i de nya utmaningarna.