Helena blir vd för SICS i Västerås

Notis · 2012-03-29

Automation Regions processledare Helena Jerregård tillträder officiellt som vd för SICS i Västerås den 1 maj, då verksamheten i regionen drar igång. Helena kvarstår som processledare för företagsklustret och kombinerar de båda halvtidstjänsterna med fokus på synergier inom konkreta uppdragsforskningsprojekt.

SICS, Swedish Institute of Computer Science, är ett institut för uppdragsfinansierad forskning och genom SICS etablering i Västerås stärks regionens innovationssystem inom främst uppdragsforskning. Satsningen sker i nära samarbete med MRTC (Mälardalen Real-Time Research Centre) vid Mälardalens högskola och i samverkan med nätverket inom Automation Region.

– SICS etablering stärker ytterligare företagen i Automation Region genom en ökad spridning av resultat och kompetens från högskolan, vilket stärker konkurrenskraften för både Mälardalens högskola och regionen, säger Helena Jerregård. Att tillsammans med mina kollegor få möjlighet att bygga en verksamhet i Västerås som är till nytta för både företagen och högskolan ser jag verkligen fram emot!

Mälardalens högskola är idag stark på att överföra kompetens genom framförallt projekt i grundutbildning, doktorandprojekt och adjungerade tjänster inom forskning. Dessa överföringar kräver oftast lång framförhållning. Det som saknas är konkreta uppdragsforskningsprojekt med kortare tidshorisont både i start och längd och där leverans av resultat är i fokus. Det är där SICS Västerås kommer in. Genom ett konkret samarbete mellan Mälardalens högskola, Automation Region och SICS kan denna saknade länk i innovationssystemet tillföras. Mer information har helena.jerregard@automationregion.com.