Hello World 2013

Notis · 2013-08-23

Hello World är en sommarkurs med syfte att erbjuda tjejer en ökad inblick i teknik samtidigt som de får en inblick i högskolevärlden. Årets sommarkurs avslutades den 4e juli med 24 tjejer från Västerås och 20 från Eskilstuna, som alla tog sig genom de skarpa uppdragen från företag som Addiva Vikingen, Eskilstuna Kommun/Energirådgivningen, Expectrum, Motion Control och ABB – stort tack till dessa företag som därmed aktivt stödjer arbetet för att sprida teknikintresset i alla åldrar!

Tjejerna delades in i grupper om fem stycken och fick sina uppdrag direkt från uppdragsgivarna. Två grupper är speciellt värda att lyfta fram. Västeråsgruppen, vars uppdrag var att visualisera en möjlig framtid för området öster och norr om Västerås tågstation, var engagerade, hade god processkännedom och tog sig tid att sätta sig in i uppdragsgivarens mål. Den andra var en grupp från Eskilstuna bestående av fem flickor med invandrarbakgrund med endast några år i Sverige bakom sig. De redovisade sitt uppdrag på ett enastående sätt med tanke på omständigheterna.

Lärare var förutom huvudansvarige Johan Sundström också Amanda Löwenberg i Eskilstuna och Batu Akan i Västerås, som alla ska ha ett stort tack för sina insatser!