Hello World! – utmana tjejerna med teknik!

Notis · 2010-05-31

Vi diskuterar inte könsrelaterade skillnader i intresset för teknik, men vi kan konstatera att antalet sökande till teknikutbildningar på alla nivåer inte är särskilt högt. Och det ökar knappast. En av våra främsta målsättningar att säkra kompetensförsörjningen till branschen. En naturlig del i det arbetet är – förutom att initiera och förbättra exempelvis automationsutbildningar på högskolenivå – att lägga grunden genom att väcka teknikintresset hos barn och ungdomar.
 
Uppdrag sökes

Responsen på förra sommarens ”Hello World” var överväldigande positiv. I år har kursen därför vuxit till att omfatta fyra veckor istället för en, och den arrangeras både i Eskilstuna och i Västerås. Nu söker vi uppdragsgivare som kan ge kursdeltagarna skarpa projekt att jobba med under kursen. Ett typiskt uppdrag kan vara webbaserad kommunikation. Kursen omfattar programmering, kommunikation och design med syftet att designa interaktiva budskap för en bestämd målgrupp. Hör av dig till oss med dina projektidéer senast den 7 juni – men gärna redan idag!

 
Uppdragsgivare

Som uppdragsgivare behöver du:

• Lämna en tydlig beställning på uppdraget
• Ha en kontaktperson tillgänglig som bollplank för eleverna under kursens gång (14 juni till 9 juli)
• Medverka vid projektredovisningen den 9 juli
• Betala en kostnad på 5000 kronor som täcker deltagarnas lunch under kursen.

Som uppdragsgivare är du mer än välkommen att komma och presentera din verksamhet för kursdeltagarna, eller bjuda in dem till ett studiebesök. Kursen äger rum i högskolans lokaler. För mer information kontakta helena.jerregard@automationregion.com!