Hello World – utmana tjejerna med teknik!

Notis · 2013-04-30

Vi diskuterar inte könsrelaterade skillnader i intresset för teknik, men vi kan konstatera att antalet sökande till teknikutbildningar på alla nivåer inte är särskilt högt. En av våra främsta målsättningar att säkra kompetensförsörjningen till branschen och en naturlig del i det arbetet är att lägga grunden genom att väcka teknikintresset hos barn och ungdomar. Kursen startar den 10 juni, den sträcker sig över fyra spännande veckor och arrangeras både i Eskilstuna och i Västerås.

Nu söker vi uppdragsgivare som kan ge kursdeltagarna i Hello World skarpa projekt att jobba med under kursen. Ett exempel på uppdrag kan vara webbbaserad kommunikation. Kursen omfattar programmering, kommunikation och design med syftet att designa interaktiva budskap eller funktioner för en bestämd målgrupp. Hör av dig till oss med dina projektidéer senast den 20 maj – men gärna redan idag! För intresseanmälan och mer information, kontakta Automation Regions Karolina Winbo på karolina.winbo@automationregion.com eller 021-10 73 77.