Hemligheten bakom minskade utsläpp från stora fartyg

Artikel · 2023-02-09

Tänk om du kunde minska din bränsleförbrukning med upp till 10 procent genom att uppgradera ditt befintliga system. Skulle du göra det? Troligtvis. Det är just det – minskade utsläpp och sänkta kostnader – som har gjort Qtagg framgångsrikt inom den marina sektorn.

Sjöfarten står idag för 90 procent av frakten inom världshandeln, men också för 3 procent av de globala koldioxidutsläppen. Med en ökande efterfrågan och växande befolkning befaras utsläppen från fartygen öka till 10–13 procent inom några decennier, om ingenting görs.* Att ställa om hela den marina flottan till fossilfri drift kommer ta tid och därför arbetar Qtagg – som är nybliven medlem hos Automation Region – med att uppgradera befintliga styrsystem för en effektivare drift.

Johan Eklund, säljchef på Qtagg.

– Med vår lösning går det att sänka hastigheten, och därmed bränsleåtgången och koldioxidutsläppen, och ändå komma fram i tid. Hemligheten är ett smart AI-system som optimerar färden och minskar utsläppen med upp till 10 procent, säger Johan Eklund, säljchef på Qtagg.

Qtaggs system installeras för styrning av fartygens maskiner och propeller och kan kontrolleras från bryggan och kontrollrummet. AI-systemet samlar in data från fartyget som sedan analyseras tillsammans med yttre faktorer som exempelvis väderdata och tidvatten. Efter datainsamling och analys föreslås en optimerad färd – där alltifrån bränslebesparingar, miljöklassning, ankomsttid och hastighet inkluderas.

– Man kan säga att vi tar över gaspedalen men inte ratten, säger Johan. Systemet optimerar och håller koll på alla de parametrar som behövs till havs så att kaptenen i stället kan fokusera på att styra skeppet på ett så säkert sätt som möjligt.

Begriplig data med hjälp av Visual Lift

I projektet Visual Lift, som syftar till att stärka små och medelstora företag i deras visualiseringsarbete, deltar Qtagg för att visualisera insamlad data på ett överskådligt sätt.

– Vi har stora datamängder som vi behöver presentera på ett enkelt sätt så att informationen blir begriplig för fler. I projektet får vi just nu hjälp av en expert på Linköpings universitet, vi tittar exempelvis på vad vi kan lära från spelindustrin och smartphone-tillverkare när det gäller UX-design, säger Johan.

– Visual Lift är ett väldigt intressant projekt där vi har haft deltagande industrier från olika branscher vilket har gjort erfarenhetsutbytet extra kärnfullt, säger Peter Barkenskiöld som är affärsutvecklare inom Automation Region. Genom ökad förståelse inom teknikområdet, hos deltagande företag, hoppas vi att de kan vidareutveckla och få nya affärs- och applikationsmöjligheter, tillägger han.

Qtagg hjälper också rederierna med beräkningar för fartygens miljöklassificering som behöver rapporteras in varje år enligt internationell lagstiftning. Genom automatiserade rapporter baserade på data från både fartygen och yttre faktorer sparas mycket tid och pengar – och det är bland annat presentationen av den informationen som nu utvecklas inom ramen för projektet.

– Visual Lift kommer hjälpa oss att paketera informationen på ett bättre sätt, vilket skapar ett stort värde för våra kunder. Rederierna kan använda sin tid mer effektivt, de får bättre beslutsunderlag och minskar sina utsläpp. Marknaden för den här typen av teknik växer och det gör vi med – vi räknar med att dubblera personalstyrkan inom ett till två år, avslutar Johan.

Fakta Visual Lift

Parter: Linköpings universitet, Norrköping Science Park, Region Örebro, Region Östergötland, Region Sörmland och Region Västmanland

Projekttid: oktober, 2020 till juni, 2023

Projektet syftar till att stärka små och medelstora industrier med hjälp av ny kompetens och teknik inom visualisering. Upplägget och arbetsprocesserna utgår från flera visualiseringslabb, däribland DigiCore-labbet hos RISE i Västerås.

För mer information kontakta Peter Barkenskiöld.

Källa: European Commission