Hjälp oss utmana tjejerna med teknik i Hello World!

Notis · 2012-04-24

En av Automation Regions främsta målsättningar att säkra branschens kompetensförsörjning. En naturlig del i det arbetet är – förutom att exempelvis initiera och förbättra automationsutbildningar på högskolenivå – att lägga grunden genom att väcka teknikintresset hos barn och ungdomar. Hjälp oss genom att bli uppdragsgivare!

Responsen på förra sommarens ”Hello World” var överväldigande positiv. Kursen spänner över fyra veckor och den arrangeras både i Eskilstuna och i Västerås. Nu söker vi uppdragsgivare som kan ge kursdeltagarna skarpa projekt att jobba med. Kursen omfattar programmering, kommunikation och design med syftet att skapa interaktiva budskap eller funktioner för en bestämd målgrupp, exempelvis genom webbaserad kommunikation.

Från dig som uppdragsgivare behöver vi:

  • En tydlig beställning på uppdraget
  • En person som elevernas bollplank tiden 11 juni-6 juli
  • Medverka vid projektredovisningen den 9 juli
  • 5000 kronor för att täcka kurskostnaderna.

Kursen äger rum i högskolans lokaler. Som uppdragsgivare är du mer än välkommen att komma och presentera din verksamhet för kursdeltagarna, eller varför inte bjuda in studenterna till ett studiebesök?

Här kan du ladda ner en sammanfattning. Hör gärna av dig till oss med din projektidé redan idag, dock senast den 4 juni. För mer information kontakta:

Johan Sundström, Mälardalens högskola
johan.sundstrom@mdh.se, 016-15 36 39

Karolina Winbo, Automation Region
karolina.winbo@automationregion.com, 021-10 73 77