Högskolan kraftsamlar för värde och nytta

Ledare · 2015-01-30

Lotti Svebéus, chef på Enheten för externa relationer och fundraising, Mälardalens högskola

Enheten för externa relationer och fundraising etablerades i sin nuvarande form för ett drygt år sedan på Mälardalens högskola (MDH). Enhetens uppdrag utökades då med fundraising, det vill säga ett strukturerat och långsiktigt arbete för att bredda forskningsfinansieringen med hjälp av externa medel från företag och privatpersoner. Med starkare forskning blir högskolan ännu mer intressant och attraktiv för studenter, forskare och lärare.

Medan exempelvis KTH, Karolinska institutet och Chalmers har kommit långt inom fundraising så är vi på MDH i uppstart. Vi vet att det är viktigt att ta in fria medel, utan motkrav, för att utveckla vår forskning. Målsättningen är 100 miljoner kronor till år 2018.

I vårt arbete med fundraising är både små och stora bidrag välkomna. Vi vill att företagen i regionen ska känna sig stolta över ”sin” högskola och den forskning och utbildning som vi bedriver. MDH har en lång tradition av att arbeta nära företagen och så ska vi även ha det i framtiden. En möjlighet att knyta närmare band till högskolan är att delta på vår uppdrags- och exjobbsdag den 19 februari. Ta tillfället i akt att få nya fräscha perspektiv på er verksamhet och lär känna morgondagens arbetskraft!

För MDH är det viktigt med en bred förankring i regionen och Automation Region fungerar som en värdefull kanal för att nå ut till små och medelstora bolag. Vi har idag ett nära samarbete med flera storbolag i Mälardalen, till exempel ABB, Bombardier och Volvo. Dessutom har vi etablerat ett strategiskt samarbete kring vår forskningsmiljö Framtidens energi med Eskilstuna energi och miljö, Mälarenergi och Vafab.

Parallellt med satsningen på fundraising tar vi nu även ett samlat grepp om vår alumniverksamhet. Kontakten med tidigare studenter är mycket viktig, inte minst ur ett rekryteringsperspektiv. Våra alumner är brobyggare mellan MDH och näringslivet.

Nu vill vi använda den erfarenhet och kompetens som vi har byggt upp genom nära relationer med företag och offentlig sektor. Genom våra alumner, genom fler möjligheter till exjobb, genom att skapa nya samarbeten på win-win-basis och på sikt även genom donationer och fundraising, kan vi bygga ännu fler broar med våra vänner utanför högskolans väggar.

Lotti Svebéus
Chef på Enheten för externa relationer och fundraising, Mälardalens högskola