Höstbesök hos våra medlemmar

Notis · 2016-08-31

Lars Krantz

För att även fortsättningsvis kunna genomföra relevanta aktiviteter och innovationsprojekt kommer Automation Region besöka ett antal av våra medlemmar under hösten. Vi tycker att det är viktigt att involvera näringslivet i ett tidigt skede och vi vill öka engagemanget och delaktigheten i vår verksamhet. Redan idag lägger medlemmarna närmare 7 000 timmar i olika aktiviteter men nu höjer vi trycket ytterligare för att säkerställa att digitaliseringens möjligheter tas till vara på bästa möjliga sätt.

Vid besöken hos våra medlemmar medverkar Lars Krantz, ny projektledare vid Automation Region (fotot), och även andra från processledningen. Vi ser verkligen fram emot att fortsätta dialogen med er under hösten!