Höstens medlemsdialog

Notis · 2016-09-30

Pia Strand Runsten

Automation Region vill ta tillvara digitaliseringens möjligheter på bästa möjliga sätt. Därför kommer processledningen att vara ute och besöka er medlemmar under hösten. Vi vill involvera näringslivet i ett tidigt skede och öka engagemanget och delaktigheten i vår verksamhet.

För att förstärka medlemsdialogen ytterligare kommer Pia Strand Runsten, ny kommunikatör vid Automation Region, att ringa runt och ställa några frågor om vilka behov som kan finnas i ert företag. VINNVÄXT-miljön, som kort innebär att Automation Region har beviljats tio års finansiering för att stimulera utvecklingen från traditionell automation till digitalisering, har gett oss nya möjligheter.

I samband med detta vill vi även fånga upp verkliga fall; lyckosamma resultat och projekt hos er. Tanken är att dessa berättelser ska kunna användas till att inspirera nya medlemmar och ge exempel på effekter av samarbete inom Automation Regions nätverk. Kanske ert företag vill ha ett besök då vi berättar mer om VINNVÄXT-miljöns möjligheter?

Kontakta gärna oss om du vill veta mer »