Höstens möten i Affärsutvecklingsgruppen

Notis · 2015-06-23

Sommaren har kommit och de flesta har snart semester. Automation Regions utvecklingsgrupp för Affärsutveckling har haft vårens sista möte och i det blickades det framåt. Höstens möten är redan planerade. Varför inte anteckna dem i kalendern redan nu?

Höstens möten i Affärsutvecklingsgruppen 2015 (med reservation för ändringar)
Alla möten är utformade som lunchmöten och de hålls på expectrum i Västerås klockan 12.00-13.00 (måndagar)

  • 24 augusti
  • 14 september
  • 12 oktober
  • 16 november
  • 14 december

Affärsutvecklingsgruppen är öppen för medlemmar i Automation Region och gruppen välkomnar nya medlemmar. För med information kontakta gruppens ordförande, Christer Gerdtman på Motion Control i Västerås AB.

Länk till Affärsutvecklingsgruppens sida. Där kan du även hitta planerade datum för Automation Expo.