Hur når vi en optimerad produktion?

Ledare · Elin Nordmark, produktchef Digital Enterprise, Siemens Digital Industries · 2020-01-31

Elin Nordmark, produktchef Digital Enterprise, Siemens Digital Industries.

Idag får vi ofta kunskap om ett företags förbättringsmöjligheter genom de medarbetare som arbetar nära produktionen. De har ett unikt kunnande men tyvärr inte alltid rätt verktyg och kompetens för att lyckas ta produktionen till maximal kapacitet. Informationen måste kunna spridas till andra delar av företaget samt delas med olika tjänsteleverantörer, linjeintegratörer och maskinbyggare som kan erbjuda en mer specialiserad analys.

Industriell IoT är ett sätt att lösa denna informationsspridning. Genom att läsa in produktionsdata och lägga den på en molnplattform kan även de som inte är ute i produktionen få detaljerad kunskap och göra vidare analyser. Processingenjören kan utnyttja produktionsdata i simuleringar, maskinbyggaren kan använda den för att specialanpassa service och ekonomen kan optimera kostnaden per producerad enhet genom att titta på kostnader för råvaror och energi.

En molnbaserad dataanalys har dock begränsningar som grundar sig i att analysen görs just i molnet. Att skicka data kostar pengar, det kräver bandbredd och det tar tid. Det kan även finnas legala eller säkerhetsmässiga skäl att inte skicka data till molnet. Därför har olika metoder utvecklats för att fysiskt lägga dataanalysen närmare användaren. Samlingsnamnet för denna typ av teknik, som mer kan ses som ett koncept, är Edge – kanten på molnet.

Edge tar tillvara fördelarna med dataanalys i molnet och möjliggör även högfrekvent och tung datainsamling. Siemens erbjuder tjänsten Industrial Edge där användaren inte behöver ta ansvar för en IT-miljö för att hantera sina Edge-enheter. Applikationerna skapas på en PC i ett högnivåspråk, eller så kan användaren köpa en av alla färdiga appar som finns tillgängliga. Från Edge Management System skickas appen till önskade Edge-enheter och kan köras igång via ett intuitivt interface. Användaren behöver alltså inte gå ut i produktionen för att göra förändringar i analysen – precis samma princip som vid dataanalys i molnet.

Industrial Edge är den sista pusselbiten för att skapa en produktion som fullt utnyttjar dataanalysens potential. Producerande företag kan samköra befintliga digitala tvillingar för att se avvikelser i produktionen. Industrial Edge blir en naturlig plattform för att genomföra produktionsoptimering med hjälp av avancerade analyser som till exempel maskininlärning.

Så, på frågan om hur vi uppnår en optimerad produktion blir svaret att tekniken och kompetensen redan finns. Idag avgör istället två andra faktorer om potentialen i en produktion nyttjas fullt ut. Den ena är kreativitet – den tillgängliga processorkraften tillsammans med verktyg, algoritmer och statistik gör möjligheterna oändliga. Den andra är rätt ledarskap och organisering hos de producerande bolagen. De som ser holistiskt på sin verksamhet och som involverar alla delar av sin organisation för att optimera produktionen är de som har möjlighet att få ut värde ur tekniken.

Elin Nordmark
Produktchef Digital Enterprise, Siemens Digital Industries