Hur stödjer vi unga teknikintresserade?

Ledare · Mamma till en teknikintresserad son · 2010-09-30

Vi fick ett brev tidigare denna månad som berör en av Automation Regions nyckelfrågor: Kompetensförsörjning. Ta er gärna tid att läsa det något nedkortade brevet. Hur kan vi agera, som företag, som kluster?

Jag skriver i första hand som mamma till en klipsk teknikintresserad 14-årig son som med ljus och lykta söker en praktikplats inom ett teknikföretag. I andra hand skriver jag som blivande studie- och yrkesvägledare; jag studerar på Stockholms universitet och blir klar nu till våren. Jag har varit på ert seminarium för studie- och yrkesvägledare förra året och är anmäld även i år. Det var ett bra seminarium och där sades många kloka ord om hur viktigt det är med teknikföretagens framtida kompetensförsörjning.

Problemet är att ämnet är svårt och trots att jag medverkade på alla informationer om de olika yrkeskategorierna så kan jag inte säga att jag fick så väldigt klart för mig vad de egentligen sysslade med eller vad det är de har studerat. Jag kan förmedla det jag såg och förstått till min son och till alla andra åttonde- och niondeklassare jag kommer att möta i mitt kommande yrke, men då även min insyn i företagen är väldigt liten vet jag inte om det gör så stor nytta.

Min son gillar teknik, han är smart, läser spetsmatte och pratar redan engelska på gymnasienivå och kan även nederländska. Men han är samtidigt som många andra tonåringar mer intresserad av dataspel och film än av att plugga. Allt han vet om exempelvis ingenjörer är att de måste kunna en massa matte och fysik. På tekniken har de mest sysslat med att klippa i läskedrycksburkar och bygga broar av sockerbitar och sugrör …

Att få honom att välja naturvetenskap eller teknikprogrammet på gymnasiet nästa år, som öppnar upp alla möjligheter att bli det han vill och som han har alla förutsättningar att klara, kräver ändå en viss motivation. Det krävs mer vetskap om framtidens krav och möjligheter och mer vetskap om konkreta sysselsättningar inom olika teknikyrken.

Vetskap som jag inte kan ge honom. Det krävs att teknikföretagen öppnar upp sina arbetsplatser och släpper in även högstadieungdomar. Det är viktigt att dessa ungdomar får en morot redan innan de har valt till gymnasiet. Det är i åttonde klass som den mesta praktiken ligger och det är då de har chansen att lära sig mer om vad ett arbetsliv inom teknik innebär och har att erbjuda.

Mamma till en teknikintresserad son