iHubs Sweden lyfter regioners styrkeområden

Notis · 2017-10-30

iHubs Sweden är en nationell samverkansplattform som med smart specialisering vill lyfta regioners styrkeområden. iHubs Sweden fokuserar på ett antal regionala styrkeområden som bidrar till att göra svenskt näringsliv globalt konkurrenskraftigt. Två av Västmanlands styrkeområden är automation och robotteknik.

Regeringen har i fem samverkansprogram pekat ut styrkeområden viktiga för svensk konkurrenskraft globalt. iHubs Sweden knyter an till detta genom att publicera nyheter som på olika sätt berör samverkansprogrammen.

Innovation och tillväxt är grunden för att svenskt näringsliv ska vara konkurrenskraftigt, såväl nationellt som internationellt. Samverkan är nyckeln. När företag, forskare, beslutsfattare och politiker agerar tillsammans i regioner, inom utvalda styrkeområden och kring smart specialisering ökar förutsättningen för innovation och tillväxt.

iHubs Sweden vill bidra till detta genom att arbeta för samverkan inom olika innovationssystem och tillväxtområden. En grund för det arbetet finns i de Vinnväxtmiljöer som byggts upp inom Vinnovas Vinnväxtprogram, till exempel Automation Region och Robotdalen. Men även i andra noder och hubbar runt om i Sverige. Det kan sammanfattas med begreppen systeminnovation och systemacceleration.

Läs mer på iHubs Swedens hemsida