Inbjudan till forskningsprojekt: Innovationsvärdering och affärsmodellering

Notis · 2018-04-30

Mälardalens Högskola och Automation Region bjuder in företag att delta i ett forskningsprojekt kring Innovationsvärdering och affärsmodellering. Projektet går ut på att i ett flertal företag följa upp intressanta innovationsprojekt, pågående och slutförda där vi kan utvärdera erfarenheter och syntetisera kunskapen från processen. Vilka processmodeller och affärsmodeller finns i företaget? Kan de utvecklas? Hur sker bedömning av innovationsvärde? Projektet vill även vidare utveckla och pröva modeller och arbetssätt för affärsmodellering och innovationsvärdering.

Förväntad insats från företaget: Identifiera ett avslutat och ett pågående innovationsprojekt, som skett eller sker inom organisationen. Intervjuer med centrala personer i företaget som arbetar med att utveckla och värdera innovation. Personer med fördel från olika funktioner, såsom projektledare, produktchef, R&D, sälj, service och ledande kund. I ett påföljande steg vill vi pröva nya arbetssätt med intresserade partners.

Värde för företaget: Tillgång till den akademiska forskningsfronten, kompetensutveckling kring värdedriven innovationsledning, feedback kring det egna innovationsarbetet.

Anmälan senast: 10 maj

Kontaktperson: Erik Lindhult, erik.lindhult@mdh.se

OBS! Begränsat antal deltagare.