Inblick i framtidens kompetensförsörjning

Notis · 2015-10-30

Workshop om kompetensförsörjning

PiiA Academy är ett projekt inom det strategiska innovationsprogrammet Processindustriell IT och Automation (PiiA). I PiiA-projekten ingår ett stort antal företag och PiiA Academys uppdrag är att undersöka hur företagen hanterar kompetensförsörjningsfrågan. Den 15 oktober startade projektet en turné med workshoppar i Västerås.

– Vi studerar befintliga kompetensförsörjningsprocesser och framväxande kompetensbehov hos företagen och lyfter fram goda exempel på utbildningssamverkan. En viktig del i arbetet är också sprida och validera de resultat vi får fram och tillsammans börja skissa på framtidens kompetensförsörjnings­system, säger Mikael Söderström, projektledare för PiiA Academy, som ledde workshoppen.