INCODE skapar bättre arbetsmiljö i processindustrin

Notis · 2017-04-28

VR-miljö från Gyprocs fabrik.

Automation Region var tillsammans med SICS initiativtagare till förstudien CODE – Competence on demand som undersökte hur augmented reality kan användas som verktyg för att ge experthjälp och support på distans. Detta projekt gick vidare till en större studie, INCODE som har undersökt förutsättningar för att tillämpa modern teknik som utvecklats i andra sammanhang, med fokus på AR, VR och Smart sounds. Nu har ett avslutande projektmöte hållits.

Att förstå och använda modern teknik på ett effektivt sätt är avgörande på den konkurrensutsatta marknaden processindustrin verkar inom. Forskningsprojektet INCODE har därför fokuserat på introduktion av olika moderna tekniker i tre olika arbetssituationer:

  • Verksamhet på distans (Augmented Reality) för tillgång till experter i organisationer med utspridd verksamhet.
  • Dynamisk information i operatörsmiljö (smarta ljud och ljus) för individ- och situationsanpassad information för en större driftcentral.
  • Förberedelse och utbildning inför driftomläggning (Virtual Reality) för effektivisering av förberedelserna inför en produktionsomläggning.

Varje delstudie har fokuserat på en arbetsplats och hur en viss teknik kan lösa den problematik som finns där. Projektet har haft som mål att tillhandahålla och sprida övergripande kunskap i hur AR, VR samt smarta ljud och ljus kan användas och kombineras i syfte att förbättra kvalitet, säkerhet, effektivitet och arbetsmiljö i processindustrin och för dess leverantörer.

Projektet leds av forskningsinstitutet RISE SICS Västerås i samarbete med systerinstitutet RISE Interactive i Piteå. Deltagande företag är Smurfit Kappa Kraftliner, Gyproc, ABB FACTS, ABB Corporate Research, Mälarenergi, XMReality, IFS, Ifa produktionsutveckling och Automation Region.

Läs mer om INCODE på SICS:s hemsida