IndTech – en svensk paradgren i det tysta

Ledare · Catarina Berglund, processledare Automation Region · 2021-04-29

Catarina Berglund, processledare på Automation Region.

Automation Region startades 2007 av ett antal automationsföretag i Mälardalsregionen som gemensamt ville driva frågor kring kompetens och utveckling. Deras initiativ och fortsatta engagemang har sedan dess resulterat i massor av konkreta insatser, samarbeten och projekt som har gjort den svenska industrin mer konkurrenskraftig.

Tiderna förändras och inom vårt område går utvecklingen snabbt framåt. Idag talar vi mindre om branschsegment – automatisering och digitalisering är avgörande framgångsstrategier oavsett bransch. Att samverka över både regionala och nationella gränser för att lära av varandra känns självklart. Samarbete är ett konkurrensmedel och en förutsättning för att kunna ta täten i digitaliseringen och omställningen till en mer hållbar produktion.

Kompetensutmaningen är dock lika aktuell nu som den var 2007 och därför känns det otroligt positivt att vi nu har ett universitet här i Mälardalen. Det möjliggör gedigna, gemensamma satsningar med sikte på framtidens industri och samhälle, både vad gäller forskning och utbildning.

Automation Regions handlingsplan för innevarande år utgår från tre områden som har identifierats genom en omfattande behovsanalys – uppkopplad industri, intelligenta system och flexibel automation. Under året genomför vi en rad olika projekt, aktiviteter, workshoppar och konferenser som kopplar mot dessa områden. Alla med lite olika perspektiv och målgrupp men med ett gemensamt fokus på implementering, att komma vidare och våga testa lösningar som kan göra skillnad.

Något som vi inte har pratat så mycket om tidigare är begreppet IndTech – tekniken som gör industrin smartare. Tillsammans med PiiA och Blue Institute har vi kartlagt detta framväxande svenska styrkeområde och den 4 maj lanserar vi rapporten Swedish IndTech 2021. Svensk teknikexport är en historisk framgång och IndTech är en svensk paradgren i det tysta. Det är något som vi vill börja tala högt om, och något som vi kan samlas kring och förstärka ytterligare

Så varmt välkommen på den digitala lanseringen den 4 maj. Håll också utkik efter Automation Regions övriga kommande aktiviteter och tveka inte att kontakta mig eller någon av mina kollegor för vidare diskussion. Vi hörs och ses!

Catarina Berglund
Processledare, Automation Region