Industridag om behov och nyttiggörande av forskning

Ledare · Moris Behnam, professor i datavetenskap och forskningschef vid MDH · 2021-05-31

Moris Behnam, professor i datavetenskap och forskningschef vid MDH.

Industrin förstärks alltmer med digitala tjänster och lösningar, även om det inte går lika snabbt som inom andra delar av samhället. En av utmaningarna är att hitta tekniska lösningar som fungerar tillsammans med befintliga processer och med den installerade basen av maskiner och annan utrustning. Det är en komplex balansgång som kräver många olika kompetenser.

En av akademins viktigaste uppgifter är just att förse industrin med rätt kompetens – att utbilda för dagens och morgondagens behov. Ett exempel som jag är stolt över är att vi på Mälardalens högskola (MDH) är först i Sverige med en kandidatutbildning inom tillämpad AI. Vi arbetar också med att integrera digitalisering och AI i våra samtliga tekniska utbildningar.

För att forskningen ska komma till nytta måste akademin och industrin mötas. Den 7-10 september är MDH värd för International Conference on Emerging Technologies and Factory Automation (ETFA). Det är en internationell konferens med fokus på industrinära teknikutveckling inom automationsområdet. I år utgörs konferensens första dag av en Industry Day som organiseras av Automation Region på temat From innovation to transformation. Under denna dag samlas representanter från industrin och akademin för att utforska transformativa trender som påverkar industrin.

Vår vision med Industry Day är att industriföretagen ska ges möjlighet att presentera sina behov och utmaningar medan forskarna visar vilka lösningar som finns tillgängliga och vad som är på gång. En informell diskussion som kan ge upphov till nya kontakter och framtida forskningsfrågor. Sedan går den fortsatta konferensen mer på djupet inom områden som datakommunikation, inbyggda system, reglerteknik, AI, smarta sensorer och komplexa system.

Automation är ett prioriterat område på MDH och vi har flera forskargrupper och olika typer av miljöer (som till exempel Automation Region) som stöttar den pågående kunskapsutvecklingen. Min bedömning är att den svenska industrinära forskningen är stark i en internationell jämförelse. Om vi till exempel tittar på antalet forskningsartiklar som har inkommit till ETFA så kommer en stor del från Sverige. Vi ser också att de svenska bidragen kommer från forskare och forskargrupper vid universitet, högskolor och institut över hela landet.

Jag hoppas att vi ses på Industry Day och ETFA-konferensen. Ta chansen att diskutera utveckling och nya möjligheter tillsammans med erfarna forskare som har bra förståelse för industriella utmaningar. Mer information om programmet kommer inom kort.

Hör gärna av dig om du har frågor eller idéer!

Moris Behnam
Professor i datavetenskap och forskningschef vid MDH