Industriella Utvecklingscentra ny samarbetspartner

Artikel · 2016-09-30

Ett samarbete mellan Automation Region och Industriella Utvecklingscentra AB, IUC, har inletts. IUC är ett nätverk av 15 självständigt agerande bolag över hela landet med cirka 600 ägare, främst små och medelstora företag. Bland ägarna finns även stora företag, fackliga organisationer, kommuner, banker med flera.

IUC vill skapa kreativa miljöer och konstruktiva relationer genom lokal närvaro, hög kompetens och personligt engagemang. Genom affärsutveckling främjar IUC den industriella utvecklingen i små och medelstora företag.

Martin Hedman, vd för IUC Sverige, och Mikael Klintberg, processledare för Automation Region.

Martin Hedman, vd för IUC Sverige, och Mikael Klintberg, processledare för Automation Region.

Hur sker samarbetet med Automation Region?

Det sker på två nivåer, berättar Martin Hedman, vd för IUC Sverige. Den ena är utvecklingen av ett samarbete med små och medelstora företag i Mälardalsregionen.

– Tanken är att vi ska utveckla ett samarbete som gagnar små och medelstora företag i Mälardalen. Vi tillgängliggör IUC:s nätverk och verktyg som till exempel tillväxtanalys och innovationscheckar.

Tanken med tillväxtanalyser är att utvecklingsinsatser kan sättas in precis där de behövs, vilket gör arbetet blir kostnadseffektivt. Genom att kartlägga och analysera behovsmönster inom näringslivet kan samordning, utveckling och strategiska regionala eller nationella insatser snabbt aktiveras.

Med hjälp av innovationscheckar ges små och medelstora företag möjlighet att köpa externa kompetenser och tjänster för att förstärka och genomföra innovationsprojekt. Detta har hittills skett genom att institut, universitet, högskolor och konsulter har involverats – ibland var för sig och ibland i kombinationer.

– Den andra nivån är att IUC:s nätverk får tillgång till Automation Regions kunskapsmassa när det gäller automation och digitalisering.

Hur kuggar det in i VINNVÄXT?

– VINNVÄXT är ett projekt för hela Sverige. Det gäller för Automation Region att kommunicera vad de gör och vilka framsteg det leder till. Frågan är hur 600-700 företag kan nyttja eller vara till nytta för automation och digitalisering.

Varför vill ni starta samarbete med Automation Region?

– Det behövs en kontaktyta i Mälardalen. Vi har 15 bolag som täcker hela landet, men vi saknar täckning i Mälardalen. Anledningen till att IUC finns är att det finns ett behov.

Vilken nytta har samarbetet med Automation Region för IUC:s nätverk?

– Visar det sig att samarbetet med Automation Region är fruktbart så vill vi på sikt starta ett nytt bolag i Mälardalen. Idén bakom IUC är att det ägs av bolag, ingen offentlig ägare, och att bolagen är regionala. Det gör att bolaget blir ansvarigt för den industriella utvecklingen i regionen på längre sikt.

Tech Day 2016

Automation Region medverkade med en föreläsning om automation och digitalisering vid Techday, som genomfördes av IUC Syd i Malmö den 21 september.

Enligt Mikael Klintberg, processledare på Automation Region, får medlemmarna i Automation Region genom samarbetet med IUC tillgång till en nationell organisation som har ett etablerat arbetssätt med små och medelstora företag.

– Samverkan är ett av Automation Regions ledord och istället för att bygga upp en egen organisation kan vi snabbt komma igång med att ta del av kunskap från hela Sverige.

Under Techday, som genomfördes av IUC Syd i Malmö den 21 september, fick Automation Region möjlighet att föreläsa om automation och digitalisering inför cirka 140 deltagare.

– Vi ser fram emot samarbetet med IUC-bolagen där vi hoppas fortsätta att sprida den kunskap inom automation och digitalisering som finns här i Mälardalsregionen.