Industrirepresentanter för automationsutbildning?

Notis · 2009-05-26

Förutsatt att allt går som planerat och beslut fattas, beräknas de första automationsutbildningarna starta vid Mälardalens högskola (MDH) till hösten 2010. En arbetsgrupp/referensgrupp med representanter från bland annat automationsbransch, gymnasieskola och teknikcollege har arbetat aktivt under de senaste veckorna för att stämma av vilka kompetenser/kunskaper studenterna förväntas få genom de olika utbildningarna.

Före sommaren beräknar MDH att man ska kunna skicka ut en enkät till automationsindustrin med syfte att dels kunna kartlägga rekryteringsbehoven och kompetensförsörjningsbehoven de närmaste åren, dels att kunna rikta utbildningarnas innehåll mot kompetensbehovet. Arbetsmarknadens behov är styrande för vilka yrkeshögskoleutbildningar som får inrättas, varför högskolan tacksamt tar emot fler industrirepresentanter till referensgruppen. Kontakta gertrud.fager@automationregion.com.