Industry Expo – möte mellan branscher skapar nya affärer

Artikel · 2023-10-16

Västmanland har en 150-årig industrihistoria med flera världsledande företag. En tillverkande, uppfinnande och tung industri som på många sätt lever kvar än idag. Det finns bland annat starka traditioner inom automation, robotisering, transport, järnväg och elektrifiering. Men det går inte att slå sig till ro – en lång tradition ställer än högre krav på utveckling, framåtblick och samverkan ...

Under eftermiddagen den 28 september genomfördes för första gången Industry Expo i Västerås, en branschöverskridande mötesplats för företag inom automation, järnväg och elektrifiering. Hitachi Energy stod för värdskapet och mässan lockade 45 utställande företag och närmare 300 besökare.

– Det krävs samarbete över traditionella branschgränser för att driva utveckling av världsledande teknik, säger Peter Barkenskiöld, affärsutvecklare på Automation Region. Den här typen av aktiviteter stärker företagen i regionen och bidrar till att våra nationella styrkeområden kan kopplas upp och göra skillnad i en internationell kontext.

Hitachi Energy visade upp sin mjukvara Lumada Asset Performance Management (APM), som visualiserar driftdata och skapar möjligheter för prediktivt underhåll och effektivare hantering av fel och problem. På fotot Elin Hallme och Erik Persson, affärsutvecklare på Hitachi Energy.

– Vi ser stora fördelar med att möta våra branschkollegor för att diskutera allt från utvalda produkter till regionala utmaningar inom exempelvis kompetensförsörjning, säger Elin Hallme. Jag upplever att det är högt i tak och att det finns ett stort intresse av att lyssna och lära av varandra.

Göteborgsbaserade bolaget Viscando utvecklar vision-system som används för att effektivisera platsanvändning och produktionsflöden. Sensorer, maskininlärning och AI används för att skapa visuella och tydliga beslutsunderlag.

– Det har varit en intressant dag med bra variation av stora och små företag och andra aktörer, säger Amritpal Singh, vd på Viscando. Vi söker efter kommersiella samarbeten och utbyte inom forskning, men genom samtal med besökare och andra utställare har vi också fått värdefull feedback på vår tjänsteutveckling.

Incona levererar kablar, kontaktdon, EMI-filter, membranpaneler, antenner och andra komponenter för bland annat industri- och fastighetsautomation. Företaget fokuserar på att serva mindre och medelstora företag med anpassade produkter i hanterbara volymer.

– Det finns sällan möjlighet att göra upp konkreta affärer på mässor, det handlar mer om att bygga relationer och förtroende inom branschen, säger Mats Andersson, vd på Incona. Vi har haft många intressanta möten som på sikt kan leda vidare till både samarbeten och affärer.

Combitech är ett konsultbolag inom försvars- och säkerhetskoncernen Saab med expertis och tjänster inom bland annat teknik, miljö och säkerhet.

– Vi är här för att berätta om vårt erbjudande, och förhoppningsvis även träffa några nya, blivande medarbetare, säger Mikaela Lagerlöf, enhetschef på Combitech. Det här är en öppen och effektiv mötesplats och vi har haft bra samtal med både studenter och möjliga samarbetspartner.

Industry Expo arrangerades av organisationerna Järnvägsklustret, Electrification Hub och Automation Region. Insatsen kommer att följas upp av flera gemensamma aktiviteter för att öka innovationskraften och skapa nya affärer och samarbeten.

– Konceptet med en branschöverskridande dynamik har varit mycket uppskattat, säger Peter Barkenskiöld. Vi ser stor potential för liknande arbetssätt på det nationella planet, där bredare samverkan mellan branscher och olika aktörer kan bidra till att stärka den svenska industrin.