Inför Automation Summit: Martin Brolin om smartare maskiner

Notis · 2019-09-18

Martin Brolin, sales manager på Omron.

En av talarna vid Automation Summit är Martin Brolin, sales manager på Omron. Han har lång erfarenhet av att lösa automationsproblem för sina kunder och ska bland annat prata om AI och maskininlärning inom industrin. Här får du en inblick i hans ämne.

Vad tänker du prata om på Automation Summit?

Jag ska prata om AI och maskininlärning inom industrin. Hur kan tekniken användas för att hjälpa företag att öka sin produktivitet och effektivisera sin tillverkning, och vilken roll har data i allt det här? Varför är det viktigt att samla data och analysera den? Vilka är de konkreta vinsterna?

I vår rapport om den smarta industrin menar vi att det kan vara svårt att få grepp om AI. Hur använder era kunder AI idag?

Våra kunder använder till exempel AI för att nyttja möjligheterna med uppkopplade maskiner där olika sensorer hjälper oss att samla in information om driften. Om du har lärt dig att din produktion skapar en viss temperatur i maskinen kan du till exempel ta hjälp av AI för att agera när temperaturen avviker från det normala. Det är ett konkret exempel på vad AI kan användas till idag, men det kräver förstås en förmåga att samla in och analysera data på rätt sätt.

Var står industrin när det kommer till hanteringen av data?

Här har vi en lång väg kvar att gå inom svensk industri. Det skiljer sig mellan olika typer av industrier, tittar vi till exempel på bilindustrin så har de samlat in data länge. De vet knappt vad de ska göra med all data. Tittar du istället på livsmedelsindustrin så har de optimerat sina processer på helt andra sätt.

Vilka utmaningar upplever enligt din erfarenhet företag som vill börja arbeta med AI och maskininlärning?

Det jag ser när jag är ute och löser problem med våra kunders maskinparker är att många inte vet i vilken ände de ska börja. Diskussionen blir snabbt komplex om du måste gå ner på detaljnivå i maskinerna och sedan hela vägen upp till it-avdelningen för att prata om vad all den insamlade datan kan användas till.

Vilka är vinsterna här och nu för de företag som genomför lyckade satsningar på dessa tekniker?

Kompetens kostar mycket pengar. Om det går använda resurser tidigt i ledet, till exempel i konstruktionen av en maskin, så går det att sänka de totala kostnaderna. Operatören får en enklare uppgift vilket gör att kostnaden på den positionen sänks.

Hur tror du att den pågående utvecklingen kommer att påverka behovet av mänskliga kompetenser?

Kraven kommer att bli allt högre på de som konstruerar maskinerna. De kommer göra ett tyngre ingenjörsarbete, men gör de det på ett bra sätt så behöver du inte ha lika avancerad kompetens vid maskinerna. Operatören kan till exempel få en rapport serverad med information om var i maskinen det har uppstått ett fel. Hon eller han behöver inte kunna allt på detaljnivå.

Automation Summit genomförs den 9 oktober på Aros Congress Center i Västerås. Vi samlar företag, forskare och politiker till en diskussion om hur vi tillsammans kan göra industrin smartare och mer konkurrenskraftig. Välkommen att bidra med dina erfarenheter.

Konferensprogram och mer information →
Anmäl dig till konferensen →