Inför Automation Summit: Mikael Kraft om ledningens engagemang

Notis · 2019-09-17

Mikael Kraft, affärsområdeschef Factory Automation, Siemens Digital Industries.

I sin roll som affärsområdeschef för området Factory Automation inom Siemens Digital Industries, har Mikael Kraft både bred överblick och djup insikt i den svenska industrins digitalisering. Här berättar han om vägen mot den ideala framtida produktionsmodellen, utmaningarna och hur han ser att enskilda aktörer såväl som den svenska industrin som helhet bör agera för att nyttja digitaliseringen.

Mikael, vad kommer du att prata om på Automation Summit?

Jag kommer att prata om hur den ideala digitala produktionsmodellen ser ut, genom produktens eller systemets hela livscykel. Du designar produkten digitalt – hur tar du sedan in den i en virtuell fabrik och tillverkar den virtuellt, för att slutligen hämta hem data från dess användning? Jag ska försöka beskriva var vi befinner oss i dag och även belysa några framgångsrika företag som har kommit långt. Vad har de gjort och vad har de uppnått för resultat?

Du möter många industriföretag som vill komma igång med digitalisering, hur ser deras utmaningar ut?

Vi får ofta en förfrågan om att hjälpa till att ”koppla upp lite värden”, företagen vill ”börja samla in data”. Vi svarar att vi absolut kan lösa det men att det är något av en icke-fråga, det stadiet av digitalisering är helt moget. Lika naturligt är det att du kan komma åt data från givare via molnet, i olika terminaler och plattformar. De här diskussionerna har ofta ett kortare tidsperspektiv och då tenderar det att bli små och ganska triviala grejer som kunderna vill få ordning på.

Därför brukar vi utmana kunderna och utforska vad de vill uppnå på längre sikt. Idag kan du veta så mycket mer om din produktion, och kanske även om din kund, tack vare helt nya möjligheter att utbyta data. Nu talar vi inte längre enbart om transaktionell data som logistik och ordrar, utan även om data från själva värdekedjan. När du har dessa möjligheter så kan du revidera hela affärsmodellen. Fler parter kan vara delaktiga, kanske tre-fyra aktörer i ett ekosystem som åstadkommer en affär som alla kan dra nytta av.

Är din bild att det blir för mycket arbete utifrån det korta perspektivet? Har industriföretagen rentav en felaktig bild av vad digitalisering innebär?

Det beror på typen av företag och vem som äger digitaliseringsfrågan. För att lyckas och verkligen få ut värdet av möjligheterna är min erfarenhet att frågan måste lyftas till högsta nivån. Högsta ledningen måste vara inblandad i strategin.

Ofta föds frågan hos produktionschefen, vilket är naturligt. Om produktionschefen sedan diskuterar med sin avdelning vad de kan uppnå genom digitalisering, så handlar det ofta om att få in data från sensorer för att exempelvis kunna avgöra när en motor eller ett verktyg behöver underhållas. Det är absolut inte fel – sådana saker ska definitivt rymmas inom en satsning på digitalisering. Men det är åtgärder i det korta perspektivet. Den verkliga utväxlingen kommer när frågan lyfts till ledningsgruppens agenda, där den övergripande affärsmodellen kan omprövas.

Var är vi nu i utvecklingen, ur ditt perspektiv?

Den ideala modellen, så kallad closed loop manufacturing, är det ytterst få som kör fullt ut. Betydligt fler har påbörjat resan mot det önskade läget. Vi ser dessutom att det går att få ut resultat tämligen omgående. Mot bakgrund av det är jag faktiskt orolig för de som inte sätter igång. Tekniken är så pass mogen och det är bara att inleda resan. De aktörer som bara fortsätter optimera som de alltid har gjort bli frånåkta.

Hur kan det första steget se ut?

Skapa en virtuell modell av produktionen, så att du sedan kan hämta in verklig produktionsdata i den virtuella modellen. Då kan du belysa orsaken till att du ligger där du ligger i nyttjandegrad och blixtsnabbt analysera hur du kan få upp din produktionseffektivitet. Vi ser att de som tar steget snabbt kan få upp produktionen med 10-20 procent, utan att göra några större investeringar. Det värdet motsvarar i vissa fall investeringar i helt nya maskiner.

Vi ska också komma ihåg att det bara den som har förmånen att bygga helt nytt som kan börja med helheten. För de flesta gäller det att förhålla sig till de förutsättningar som finns och därifrån börja utveckla, för att sedan komma vidare.

Med digitaliseringen sker ett stort skifte i behovet av kompetens. Vad är behöver industriaktörer tänka på?

Allt börjar med utbildning. Här är det självfallet viktigt att vi har kvar kunskapen om grunderna inom produktion. Vi kan ha hur mycket teknik som helst men om vi exempelvis inte förstår grunderna inom skärteknik så kommer vi inte kunna svarva och fräsa. Samtidigt måste vi säkerställa att kunskaper om digital produktion i större utsträckning inkluderas i utbildningarna. Det är jätteviktigt att den som kommer ut från ett industrigymnasium eller tar en examen som högskoleingenjör har en förståelse för det digitala, det måste vara integrerat i grunderna.

Ett syfte med Automation Summit är att stärka den svenska industrin. Vilka möjligheter ser du att flytta fram positionerna genom digitalisering, på en nationell nivå?

Vi måste utnyttja den digitala kompetens och stabila infrastruktur som finns här. Vi ligger lång före många andra regioner vad gäller digital mognad. Vi har en stabil infrastruktur – sällan problem med vare sig kommunikation, vatten, el eller transporter. Dessutom är vi långt före många andra länder vad gäller hållbarhet, som är en ödesfråga. Nyttjar vi våra fördelar rätt och är effektiva genom digitalisering så har vi ett försprång.

Finns det några särskilda insatser som skulle hjälpa industrin på traven?

Jag hade gärna sett nya typer av finansieringsstöd. Ta till exempel ett medelstort bolag med 100-150 anställda som jobbar med bearbetning eller montering – de vet om det här, de ser möjligheterna i digitaliseringen, men det är en finansiell fråga. Hur får de möjligheten att komma igång? Vad skulle det innebära om vi hade ett enklare digitaliseringsbidrag för investeringar i digital produktion? För Sverige som samhälle skulle det betala sig alla dagar i veckan. Vi skulle både höja digitaliseringsgraden snabbt, kunna säkra vår position samt attrahera nya företag att flytta till Sverige. Jag ser likheter med hur det finns bidrag för att komma igång med hållbarhetsomställningen, där finns det också flera framgångsexempel att inspireras av.

Vad ser du sammanfattningsvis mest fram emot med att komma till Automation Summit?

Att få träffa branschen, det är det absolut viktigaste. Att gemensamt diskutera de här frågorna, lära av varandra. Genom digitaliseringen är det verkligen så att det industriella ekosystemet förändras. Relationen mellan kund och leverantör utvecklas till nästa nivå – nu är vi istället samarbetspartner. Och mellan konkurrenter, där måste vi hitta nya forum för att prata med varandra för att tillsammans lyfta Sverige.

Automation Summit genomförs den 9 oktober på Aros Congress Center i Västerås. Vi samlar företag, forskare och politiker till en diskussion om hur vi tillsammans kan göra industrin smartare och mer konkurrenskraftig. Välkommen att bidra med dina erfarenheter.

Konferensprogram och mer information →
Anmäl dig till konferensen →